నిజమైన బాహాయి మతం

అద్భుతమైన చిన్న పుస్తకం బాధలను తొలగించే మంచి చల్లని మంచు చుక్క లాంటిది, బాధపడుతున్న లోకానికి ఒక నిజమైన మందులాంటిది. జీవితము యొక్క స్పష్టమైన జలాల బిందువులను, ఒకటి చేసేది దేవుడు మాత్రమే. అనారోగ్యం, ఒంటరితనంతో బాధపడుతున్న ప్రజలు ఆయనయొద్దకు వచ్చి తినడానికి మరియు త్రాగడానికి నమ్మకం యొక్క పుస్తకం.

దేవుని యొక్క నిజమైన పుస్తకాన్ని చదివి, ఇంట్లో పెట్టుకున్నట్టయితే, ఎప్పటికి తీరలేని బాధలను తొలగించి, మనం ప్రేమించని వారిని, మనం ప్రేమించిన వారిపై ఆయన కృప చేసి చల్లగా చూసుకుంటాడు.

నీల్చేస్

గార్జియన్/ ప్రెసిడెంట్

http://www.uhj.net

అబ్దుల్బాహా యొక్క మనవడు.

పుస్తకాన్ని నిరాకరించేవారు, నిరాకరింపబడుతారు. వారి ఆధారంగా వారు స్వీకరిస్తే, స్వీకరింపబడుతారు. సుఖాల యొక్క సుఖాలు మీ మీద కోరుతున్నాను”.

అసలెందుకు పుస్తకం?

ప్రశ్న నేను నన్నే అడిగితే, ఒక కొత్త భక్తునికి రెడిగా తయారు చేసిన, బూపక్చరిత్రను (భారతదేశం) తెలుసుకోవడానికి, మరియు జీవితాన్నీ దేవుని భక్తుడిగా జీవించడానికి పుస్తకం చాలా అవసరమని అనుభవించాను. కావాలనే, మధ్య లావు పుస్తకాలుగా కాకుండా చిన్నగా, అద్భుతంగా రచించాను.

నిజమైన బాహాయి భక్తి ఎలా మొదలైంది?

భాదతదేశము నుంచి మొట్టమొదటిగా సమీర్అనే అతనితో అందుబాటులో వచ్చిన నీల్చేస్చాలా సహాయపడి, దేవుని సాక్ష్యాలను అధ్యయించారు. నీల్చేస్సమీర్గారిని తన ప్రయత్నం నుంచి వెనుకకు జరగకుండ అధ్యయనంలో మనసుపెట్టమని సలహా ఇచ్చారు. తరువాత, అంజు గారు, రాకేష్గారిని చేర్చి బంద్వాగన్లో నిజమైన జాతి యొక్క సందేశాలు ప్రజల వరకు అందింపచేశారు.

నీల్చేస్అనే అతను భారతదేశము యొక్క ముంబయిలో ముగ్గురి అధ్యయన సంస్థ ఏర్పాటు చేశారు.

తమ లక్షణాలను అందుకోవటానికి కలిసి ప్రదర్శించేవారితో మాత్రమే దేవుడు బాగా ప్రభావితమవ్వుతాడు దీని ఆధారంగా సంస్థ వారి ప్రయత్నంతో చాలా మంది సభ్యులు ఆధ్యాత్మికంగా సంస్థలో చేరారు. మార్చి 2011లో, 9 ఘోషణ లను ఘోషించి, నీల్చేస్భారతజాతీయ బాహాయి సంస్థకి పేరిచ్చారు.

సమయంలో సాధించిన కొన్ని సందేశాలు :

IBC / UHJ వారు మన రాష్ట్రంలో ఘోషణలలో 9 మంది పెద్దవారిని జాతీయ బాహాయి కౌన్సిల్లో చేర్చారు. ప్రతియొక్కరు, దీని పవిత్రతతోనే కాకుండా, శస్త్రల ఆధారంగా ఒక ఫ్యాషన్లక్షణంగా ఆకర్షింపబడ్డారు. మా ప్రేరణ, చోదక శక్తిగా సాధారణ వ్యవధిలో ఉంది సందేషాలను ప్రతి 2-3 నెలలకు చదివి, జాగ్రత్త పరిచి జీవితంలో ముందుకు సాగింపచేయడానికి ఆధారం.

దాని తరువాత, సంస్థ పెద్ద అర్హతలను నింపడానికి మరొకరిని పిలిపించే కాలం వచ్చింది. నీల్చేస్లేకపోతే విజయం సాధ్యమయ్యేది కాదు.

2012లో మన ప్రపంచ సంస్థ ఆంధ్ర ప్రదేశ్నుంచి డేనియల్మెయిల్చేసి చేయమన్నారు. మొదటిగా మేము దీనిని బాధ్యతతో చేయలేదు, ఆంధ్రప్రదేశ్వారిని, కరస్పాండెన్స్వారిచ్చిన పనులను బాధ్యతతో చేయడం చూస్తే మేము కూడా అదే అలవాటు నేర్చుకున్నాము.

మేయిలింగ్(Mailing) కొద్దివారికే చేసి, స్పష్టంగా దర్శనం ఇవ్వడం అవసరని భావించాము. అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్నుంచి ఇద్దరిని 3 రోజుల అధ్యయన ప్రయాణానికి పంపించాం (ఇద్దరు సమీర్మరియు అంజుమ్గారు) తరువాత నీల్గారి సహకారంతో హైదరాబాద్లో అధ్యయన సంస్థ ఏర్పాటు చేశారు. మా సేవలను గుర్తించే మా సంస్థకు (బాహాయి), సిస్టర్కౌన్సిల్ఆఫ్ఈస్ట్అనే పేరిచ్చారు.

సిస్టర్కౌన్సిల్ప్రస్తుతం ప్రజల పవిత్రతను కలిగియున్న చిరుగాలి లాంటిది. చక్కని ప్రణాళిక వంటిది.

పుస్తకాన్ని మేము ప్రపంచానికి తెచ్చేవారము కాము కానీ మనల్ని ప్రేమించి ఆర్యా యొక్క ప్రేమను అందరికి కలగాలనే ఉద్దేశంతో మాత్రమే మరొక సందేశం. ”ప్రియమైన అంజుం! మరియు భారతదేశపు ప్రజలు! దేవుని దయ మీ మీద చల్లగా కలిగియుండునుఅల్లాహు, అభా!

సంస్థలు ముంబయి, మహారాష్ట్ర, హైదరాబాద్మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్రెండు దిక్కులలో కలిగి ఉండి, ధృతత్వ ఆకర్షణను తూర్పు పడమరాలు మరియు జోడింపు, తీసివేయుత దూరాలను, తేడాలను తొలగించే అమెరికా వారు కూడా, దేవుని భక్తి, ప్రేమ, జ్ఞానము, తన రచనలను, గమ్యం వరకు చేర్చి అన్యాయంపై న్యాయాన్ని, శాంతిని అందిస్తుంది.

ఇప్పటికి మన రాష్ట్రంలో, మన పనివైపు తిరిగి అంతర జాతము మరియు సంస్థల (అధ్యయన) అభివృద్ధిని, యనమైన జనాభాకు సహాయమును అందిస్తుంది.

ఇండియా, అమెరికాలో కాకుండా ఇంగ్లాండు, ఫ్రాంసు, రష్యా, కెనడా, అలస్కా, ఆఫ్రికా, సౌత్అమెరికా, ఏషియా చైనా, సీరియా. ప్రస్తుత కార్యాన్ని పాటిస్తున్నారు. మనమంతా, గౌరవింపాక, ప్రతియొక్కరు ఉన్న ఉద్దేశాన్ని అందింపచేసి తన వెలుగు/కాంతిని మనవైపు అందిస్తాడు. జంటలుగా పనిచేసే వారిని అద్భుతంగా ప్రేమిస్తాడు దేవుడు.

భారతీయ ప్రింట్మీడియాలో BUPC

ప్రస్తుత BUPC సంస్థ

ఇండియా

భాగాలు :

Aబాహాయి నేషనల్కౌన్సిల్(ముంబయి)

Bనేషనల్టీచింగ్కమిటి (హైదరాబాద్)

ఆన్లైన్:

http://www.bupcindia.blogspot.in/

http://india.bupc.org/

I. పరిచయం :

డేవిడ్రాజును, ఎక్సిక్యూటివ్శాఖ యొక్క యూనివర్సల్హౌజ్ఆఫ్జస్టిస్యొక్క లీడరు చేసి, అబద్దం, మోసాలను తొలగించాలని ఉద్దేశ్యం.

II. ప్రముఖులు :

1. బాబ్‌ (సయ్యద్అలిముహమ్మద్)

క్రైస్తుకు బాపిస్తుగా జాన్లాగా బాహడల్లాకి ప్రాఫెటు మరియు బాబా భక్తి సంస్థాపకుడు. ఇస్లాం మతాన్నీ ఏర్పాటు చేయువాడు. ‘బాబ్అనేది, అరబిక్, పర్షియన్మరియు ఎరామిక్భాషల యొక్క శబ్దం. తలుపు/ద్వారం దీనికి అర్థం. బాబ్, దేవలోకం, మరియు భూలోకాల రాజ్యం నుంచి వచ్చి ప్రాఫెట్లకు తలుపు మూసివేసింది. మరియు వృద్ధులకు ద్వారాన్ని తెరిచారు. బాబ్బయాన్అనే ప్రిన్సిపల్రాత.

2. బహఉల్లా (మిర్జా హుస్సెయిన్అలి)

ప్రాఫెట్మరియు బహాయి భక్తి సంస్థాపకుడే కాక, క్రైస్తు మతం దినోత్సవము ఇది. బహ ఉల్లా, పర్షియన్, అరబిక్మరియు ఎరమిక్శబ్దము అంటేదేవుని యొక్క ఉన్నతభావం. 2000 పుస్తకాల్లో మరియు ప్రార్థనల్లో, దేవుని సామ్రాజ్యంగా భావించిన క్రైస్తు ప్రార్థనలో బాహఉల్లాను అనుభవిస్తారు.

బాహా ఉల్లా ప్రముఖ, పవిత్ర రాతలు :

1. కితాబ్అహద్

2. కితాబ్అక్దాస్

3. హిడెన్వర్డ్స్(దాగుకున్న శబ్దాలు)

3. అబ్దుల్బాహా (అబ్బాస్ఇఫ్పెంది)

బాహా ఉల్లా ప్రథమ పుత్రుడు అబ్దుల్బాహా బాహాయి భక్తికి, భక్తులకు ఇతను మాస్టరు. తన తండ్రి ఆధారంగా, 100 పుస్తకాలు రాశాడు. అబ్దుల్బాహా పేరుకి, ‘దేవుని దాసుడుఅని అర్థం.

అబ్దుల్బాహా చేసిన పనులు :

1. విల్అండ్టెస్టమెంట్

1. సమ్ఆన్స్వర్డ్క్వెశ్చన్స్(SAQ)

3. డిస్కోర్స్ఆఫ్అబ్దుల్బహా

4. శోఘి ఎఫ్ఫెండి

బహాఉల్లా మనవడు శోఘి. ఇతను అఫ్నాన్యజమాని (బాహాయిలకు). ఆక్స్ఫర్డ్లో చదివి, బహాఉల్లా మరియు అబ్దుల్బహా రాసిన పుస్తకాలను అనువదించడమే కాకుండా 12 మరో పుస్తకాలు మరియు, 100 మరో పత్రికలను రచించి రాబోయే బాహాయి సామ్రాజ్యం గురించి చెప్పాడు.

ఇంటర్నేషనల్బహాయి కౌన్సిల్(IBC)ను ఏర్పాటు చేసి మొదటి అషుసాన్యజమాని అయ్యాడు.

5. డాక్టర్లీలాండ్జెన్సెన్

ఆఫ్రికా మరియు అమెరికాలో బహాయి భక్తి యొక్క గొప్ప అధ్యాపకుడు లీలాండ్ఇతడు కూడా బహాయి భక్తిని సమకూర్చి 12 పుస్తకాలు రాశాడు.

6. మాసన్రెమే (మొదటి ఆఫ్గన్యజమాని)

అబ్దుల్బహా కుమారుడు రెమే. షోషి ఎఫ్ఫెండి ద్వారా 1951లో నియుక్తింపబడ్డాడు. ఇతడు దత్తత కుమారుడు అయిన అబ్దుల్బహా చెప్పిన దారినే నడిచాడు.

7. జోసఫ్పెపే (అగ్సన్2 యజమాని) :

మాసన్రెమే యొక్క దత్తత పుత్రుడు జోసఫ్. తండ్రి నియుక్తన వల్ల ఇతడు అంతర్జాతీయ బహాయి కౌన్సిల్2 యజమాని అయ్యాడు.

8. నీల్చేస్: (3 అగ్సన్యజమాని) :

బహాయి భక్తి 3 మరియు ప్రస్తుత యజమాని. ఇతని తండ్రి పేరు జోసఫ్. తాతయ్య అబ్దుల్బాహా.

సామ్రాజ్యం :

ఇంటర్నేషనల్బాహాయి కౌన్సిల్(IBC / UHJ) :

బాహాయి భక్తి యొక్క ప్రముఖ భాగము IBC యూనివర్సెల్హౌజ్ఆఫ్జస్టిస్లో ఉన్న 4 అంతర్భాగాలలో మొదటిది IBC, 1951లో షోమి ఎఫ్ఫెండి దీని ఏర్పాటు చేసారు. 9 మరో మందిని IBC లో సమకూర్చిన తరువాత 1957లో ఇతనిది అకస్మాత్తుగా మృత్యువయింది. సమయంలో బహాయి భక్తి తరువాత కొన్ని మార్పులలో, బహాయి, ఆస్తిచేతులలో ఉండకుండా అయిపోయింది. మసన్రెమేకి కూడా ఆస్తి రాలేక పోయింది, సమర్వన భావాన్ని మార్చడానికి దీని తరువాత ఇతను తన ఇంటి నుంచి అమెరికాకు వెళ్ళిపోయాడు.

సింహాసనానికి ముందు తెల్ల గుఱ్రమును పెట్టి బహాఉల్లా మరియు బహాడల్లా భక్తిని సమకూర్చారు.

డాక్టర్జెన్సెన్, ఎఫెండితో పాటు మొదటి IBC ప్రతి చుక్కతో, 2 IBC, మహా సామ్రాజ్యాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ప్రస్తుత IBC లో 4 అంతర్భాగాలు ఉన్నాయి.

4. అంతర్భాగాలు :

1. ఇంటర్నేషనల్బాహాయి కౌన్సిల్

2. బహాయి వర్ల్్డ కోర్టు

3. సుప్రీమ్ట్రిబ్యునల్

4. యూనివర్సల్హౌజ్ఆఫ్జస్టిస్

బహాయి భక్తి యొక్క 12 ముఖ్య కథనాలు :

మానవత్వంలో ఏకత భావం. బహాయి భక్తి ముఖ్య లక్షణం. జెరుసలేం సిటీ వాల్కు చెందిన 12 అద్భుతమైన రాళ్ళు, రంగులను బట్టి దానికి పునాదులు వేశారు. 12 రాళ్ళ మీదే ఆధారపడతాయి. 12 ప్రముఖ కథనాలు.

1. జాస్పర్, 2. సఫాయర్, 3. చాల్సెడోని, 4. ఎమరెల్డ్, 5. సారిడోనిక్స్, 6. కార్నీలియన్, 7. క్రిసోలైట్, 8. బెరీల్, 9. టోపాజ్, 10. క్రెసోప్రెస్, 11. హియసింత్, 12. ఎమిథెస్ట్

కథనాలు :

1. మానవులలో ఏకతా భావం.

2. నిజాన్నీ స్వతంత్రంగా సమకూర్చడం.

3. అన్ని కులాలు/ మతాలకు పునాది ఒకటి.

4. మతం ఏకాగ్రత భావం కలిగి ఉండాలి.

5. విజ్ఞానము మరియు కారణాన్నీ కలిగి ఉండాలి మతం.

6. స్త్రీ / పురుషులలో సమానత్వ భావం.

7. సామాజిక, రాజకీయ అన్ని రకాల బేధాలను తీసివేయడం.

8. విశ్వవ్యాప్తంగా ప్రపంచ పవిత్రత కలిగి ఉన్న ప్రభుత్వ ఏర్పాటు చేయడం.

9. అందరికి తప్పనిసరి చదువు.

10. విశ్వ ఆర్థిక సమస్యలకు, సరియైన సమాధానాలను కలిగి ఉండాలి.

11. విశ్వ వ్యాప్తంగా నడిచే భాషను కలిగి ఉండాలి.

12. ఇంటర్నేషనల్ట్రిబ్యునల్మరియు మానవ సాంసదాన్నీ / సభలను ఏర్పాటు చేసి, డేవిడ్రాజును ఎక్సిక్యూటివ్గా నియుక్తింప చేయాలి.

నిజమైన భక్తునికి కావలసినవి:

ఆత్మలో అధ్యాత్మిక భావాన్ని కలిగించడానికి దేవుడు 6000 అడమ్సంవత్సరాలలో 9 మందిని పంపించాడు. 9 మంది, వారు వారి జీవితాన్నీ ఆధ్యాత్మిక అవసరాలను తీర్చుకొనుటకే జీవిస్తున్నాం అని తెలియింపచేశారు.

1. సమర్పన భావాలు

2. ప్రార్థనలు

3. ఉపవాసం

4. పనిని దైవముగా స్వీకరించడం

5. రాజ్యంలో ప్రయాణం.

1. సమర్పన భావాలు :

తీసుకో, తిను, ఇది నా శరీరంఅతడు కప్పు తీసుకుని, ధన్యవాదం ఇలా చెప్పాడు.

త్రాగండి, అందరు కలిసి త్రాగండి, ఇది పాపాల నుండి క్షమించిన నేను పోసిన నా రక్తం ఇది”.

నా దగ్గరకు వచ్చిన వాడు ఎప్పుడు ఆకలితో ఉండకూడదు, నాలో నమ్మకం ఉన్నవాడు దాహంతో ఉండకూడదు.” పవిత్ర ఆధ్యాత్మిక కాంతిని కావాలంటే 3 పనులు చేయాలి. విధంగా మనం దేవున్నీ తెలుసుకోవచ్చు అసలైన జీవితంలో విశ్రమానికి చోటు లేదు. దేవుడు రచించిన ప్రతి వస్తువు ఎప్పుడు కదులుతుంటుంది. విశ్రమానికి వచ్చిన ప్రతి వస్తువు చీల్చేస్తుంది. జన్మ లేదా మృత్యువవుతుంది. ఆధ్యాత్మికంగా జీవించి ఉండాలంటే విశ్రమంలో ఉండకూడదు.

2. ప్రార్థనలు :

మానవులు ముందు కనిపించకుండ ఉండాలంటే జాగ్రతపరిచి ఉండాలి, లేకపోతే తండ్రీ (స్వరంగంలో) నుంచి కూడా ఏం దొరకదు”.

ప్రార్థించినప్పుడు రెండు మనసులను ఆశించకు ఎందుకంటే వారికి చర్చి మరియు మసీదులలో, వీధులోల నిలబడి ప్రార్థించడం ఇష్టం. నిజంగా చెబుతున్నా, వారికి బహుమతులుంటాయి. కాని ప్రార్థించినప్పుడు తలుపులు మూసిరహస్యంగా ఉన్న మీ తండ్రిని ప్రార్థిస్తే మీ తండ్రి కూడా నిన్ను రహస్యంగా చూసి బహుమతిచ్చి కోరికలు తీరుస్తాడు.

3 రకాల ప్రార్థనలను బాహాఉల్లా నియింపచేశాడు.

1. చిన్న

2. మధ్య

3. పెద్ద

ప్రతి భక్తుడు తన ఇష్ట ప్రకారం ఏదో ఒక రకాన్నీ ఎన్నుకోవచ్చును.

చిన్న ప్రార్థనలు :

ప్రార్థనను 24 గంటలలో ఒకసారి, కిబ్లి, దిక్కు ఉండి పాటించాలి.

నాకు సాక్షం, దేవుడా! మీరు నన్ను రచించారు, నేను మిమ్మల్ని ప్రార్థించడానికి పుట్టాను. ప్రస్తుతం, నాలో క్షీనిపోయింది, నేను బీదని, నీవే నా ఆస్తినీ తప్ప నాకు ఎవరు లేరు, ఒంటిగా ఉన్న నా దేశానికి ఆధారం నీవే.

ప్రార్థనను కిబ్లి దిక్కు ఉండి చేయాలి. తొమ్మిది రాకత్లు అటే అద్భుతమైన పేరును 9 సార్లు పలకాలి (3-ప్రొద్దున, 3-మధ్యాహ్నం, 3-సాయంత్రం) కిబ్లి దిక్కునే. ఎందుకంటే, ఈజకిల్టెంపుల్లో 232 గదిలో బైబుల్ను సమకూర్చింది ఇదే దిక్కులో.

ఉపవాసాలు :

మానవుల ముందు కనిపించకుండా ఉండాలంటే, జాగ్రత్తపరిచి ఉండాలి. లేకపోతే స్వర్గంలో ఉన్న తండ్రి నుంచి ఏం దొరకదు.

ఉపవాసం ఉన్నప్పుడు, అన్ని కోల్పోయిన వానిలా ఉండకు ఎందుకంటే, మానవుల ద్వారా ముఖాలు చూడబడుతుంది. నిజంగా చెబుతున్న ఇలాంటి వారికి బహుమతులుంటాయి.

ఉపవాసం ఉన్నప్పుడు ముఖాన్నీ కడిగి, తల ఎత్తి ఉండు. రహస్యంలో ఉన్న మీ తండ్రికి తప్ప ఎవరికి కనిపించనివ్వకు, ఎందుకంటే స్వర్గంలో ఉన్న తండ్రీ నిన్ను నిజంగానే బహుమ నిస్తాడు.

బాబ్బదిఅన్న పవిత్రమైన ఒక క్యాలెండరు ఏర్పాటు చేసింది. ఇందులో 19 నెలలకు ఉన్న 19 రోజులు, 4/5 రోజులతో సమకూర్చి ఉంది.

సం|| మొదటి రోజు నావ్రజ్

19 రోజుల ఉపవాస రోజులు సమయానికి మొదలయి, నావ్రజ్రోజు సమాప్తమవుతుంది. సూర్యోదయం నుంచి సూర్యాస్తమయం వరకు అన్ని రకాల తిండి పదార్థాలు దూరం ఉంచాలి.

పనియే దైవము :

మానవుల ముందు కనిపించకుండ ఉండాలంటే జాగ్రత్తపరిచి ఉండాలి. లేకపోతే స్వర్గంతో ఉన్న తండ్రి నుంచి ఏం దొరకదు”. దానం చేసేటప్పుడు, ఎవరికి తెలియకుండా చేయాలి. అంటే స్వచ్ఛమైన మనసుతో, చర్చి, మసీదు దగ్గర చేసినట్టు చేయాలి. ఇది మానవుల ద్వారా పిశించబడుతుంది. కానీ దానం సమయంలో నీ కుడి చేయి ఏం చేస్తుందో, ఎడమ చేయికి తెలియనివ్వకు. అంటే రహస్యంగా ఇస్తే స్వర్గంలో ఉన్న తండ్రి నిన్ను బహుమానిస్తాడు. నేలపైన నీకు నీవు దొంగలు దొరికి దొంగలించి మరియు బ్రతుకు చావులను తనంతతానే తీసి స్వర్గంలో పెట్టి, చావు బ్రతుకు మరియు దంగలను దూరంగా ఉంచుతుంది. మన మనసు ఉండేది సుఖాల వైపే.

అక్దాస్లో, బహుల్లా ప్రార్థనను ఆధారంగా పెట్టుకొని పనిచేశాడు. ఇది కాకుండా, ఆస్తి మరియు ఆత్మను స్వచ్ఛం చేసే నేర్పు కూడా నేర్పించాడు. దీని ద్వారా పేదవారికి చేసిన దానం, ఏదో ఒక అవసరాన్నీ కలిగి ఉండాలి. ‘జకత్అంటే పవిత్రత‘. Iదీజ / ఖనజీ ఏం తెలియచేసిందంటే మనం బ్రతికి ఉండటంలో ఆధారం, ఇది. గుండె లాంటిది (విశ్రమంలో ఉన్న కొట్టుకుంటుంది. పనిలో ఉన్న రక్త కార్యాన్నీ పూర్తి చేస్తుంది.

ప్రస్తుతం జకత్లో 2.5% లేదా 1/40 వంతు డబ్బులు సాధించారు. దీన్ని ప్రతి నెల లేదా సంవత్సరానికి ఒకసారి ఇస్తారు, (భక్తుడి మీద ఆధారపడి ఉంటుంది).

1/40 లెక్క చేసిన తరువాత, నమ్మేవాడు దీన్ని ఆర్థిక భారంగా భావిస్తాడా, అయితే ఆర్థిక సమస్యను తనకు వీలయినంతలో సమకూరుస్తాడు.

రాజ్యంలో ప్రయాణం : రాబోయే హక్కులు :

స్వర్గంలో ఉన్న మన తండ్రి, తన పేరును పెద్దగా తెలిపారు. తన రాజ్యం వచ్చాక స్వర్గంలో ఉన్నట్టు నేలపైన కూడా కలిగి ఉంటుంది”.

బహాఉల్లా తన పుస్తకంలో, ‘హెబ్రూఅనే శబ్దానికి, ‘దాటడంఅని తెలిపారు. భూతకాల తీర్థయాత్రను భవిష్యత్తులో తాను రాజ్యంలో పెట్టిన ఒట్టుకోసం, రోజు, స్పష్టంగా మరియు ఆధ్యాత్మికంగా, నిజమైన ప్రభుత్వం దేవుని సామ్రాజ్యంలో ఏర్పాటు చేయమని కోరారు. దేవునిలో సమర్పన భావాన్ని తొలగించలేం. సమర్పన భావం లేనిది ఏం లేదు. జీవితాన్నీ సమర్పన భావంతో జీవించాలి. సమర్పన వల్ల దేవునితో బంధుత్వాన్నీ మరియు మన ప్రార్థనలను దేవుని వరకు అందింపచేయు, సమర్పన భావం చాలా అవసరం. మన ఉపవాసాలు దేవుని ద్వారా ఎలా స్వీకరింపబడుతుంది? మనం చేసే పనులు / పవిత్ర ప్రార్థనలా ఎలా స్వచ్ఛపడుతుంది?

సమర్పన లేకుండా ప్రతి సామ్రాజ్యం. చనిపోయిపడిన ఖాళీ ఒంటి, భ్రష్టము, విడాకరించే లాంటిది.

సమర్పన భావం కలిగి ఉన్న బహాయి సామ్రాజ్యం మరియు వేరు సామ్రాజ్యాలకు చాలా తేడా ఉంది. ప్రజలు ఆధ్యాత్మికంగా ఉంటే వారు సంస్థలో అయిన పనిచేయగలుగుతారు. అయితే భూలోకానికి నిజమైన ఆధ్యాత్మిక ప్రయానాన్ని చేసి, బాహాయి సామ్రాజ్యం దేవునిలో దీవెన మరియు సమర్పన భావాలను కలిగిస్తుంది.

అర్థం ఆధారం, పునాదిలా పనిచేసి భూమి మీద దేవుని రాజ్యాన్ని ఏర్పాటు చేసి, స్వర్గం చేస్తుంది.

షోంఘి ఎఫ్ఫెండి 2 మరుపులు కలిగి ఉన్న యొద్ధుల గురించి ఇలా చెప్పారు.

ప్రియమైన మిత్రులు!

రాష్ట్రంలో, పార్టీల రాజకీయ జీవితాన్నీ తెలియజేసి, భ్రష్టాన్ని,తొలగిస్తుంది. నాగరికుల్లో మత భావాన్నీ తొలగిస్తుంది. అమెరికాలో భక్తులు 2 మరపులు కల్గి ఉన్న శస్త్రాలు స్పెషల్స్కీమ్మరియు వరల్డ్ఆర్డర్ను ఏకాగ్రింపచేస్తుంది.

2 వైపుల మరుపులో శస్త్రులు, బహుల్లా పేరుకి తన అవసరానికి అడ్డుగా వస్తుంది కొంరు తమ కథనాలను భావించకుండా ఇందులో చేరుతారు. ఎందుకంటే అబ్దులన బాహ, ప్రొఫెటనకి ప్రియుడు మీ అందర్నీ దర్శనం ఇవ్వాలి.

ఉత్తరంలో బహుల్లా తన కేంద్రిత గొడవలు తన కోసం, భయంకర యుద్ధాలు, భయంకర యుద్ధాలు, భయపడకుండా అడ్డుగా నిలబడాలి. దానికి ముందు అందమైన అడ్వాన్స్బలము ఆర్థోడాక్సి (భ్రష్టము) దీనికి అడ్డుగా నిలబడింది.

పొగరుతో బాధపడి, వాహనాన్ని తయారుచేసి దేవుని సందేశాలను, ఆకలితో బాధపడేవారికి అందిస్తుంది.

ఎంతపెద్ద పాపి అయిన, ఎప్పటికి కొత్తగా పుట్టిన భక్తిని తొలగించలేడు. తమకు దొరికిన దాని దూరం నుంచి వారు ఎప్పటికి, అలాంటి సత్వర అవసరాలను, దేవుని ఆధారంగా, మానవులందరికి ఏకాగ్రతను కలిగిస్తుంది.

అబ్దుల్లా బాహు మొత్తము బాహ జాతిని గూర్చి ఉంటుంది. ఆత్మ సమర్పన (ప్రతి ఒక్కరు) భావాన్నీ కలిగి ఉంటుంది.

కథలను మాత్రమే కొన్ని కాకుండా, అక్దాస్ ఐదు పునాదుల్లో, భక్తి మరియు నిజాన్నీ కలిగి ఉంటుంది.

అంతముగా అయిదు పునాదులు :

1. సమర్పన భావం

2. ప్రార్థ

3. ఉపవాసాలు

4. పవిత్రత

5. రాజ్యంలో ప్రయాణం

సుఖాల యొక్క సుఖాలు మీ మీద చల్లగా ఉండాలి

MASON REMY IS AN AGHSAN GUARDIAN AS HE IS THE LEGALLY ADOPTED SON OF ‘ABDU’L-BAHA

The Bahais of the World should know that Mason Remey is the LEGALLY ADOPTED SON OF ‘ABDU’L-BAHA and therefore an Aghsan. In truth we (men and women both) are all “spiritual sons” of Baha’u’llah and ‘Abdu’l-Baha (see Romans chapter 11 for an example of this reality).

But the point of law is that Mason Remey is not the spiritual son but the legally adopted son of ‘Abdu’l-Baha.

This makes Mason Remey an Aghsan (branch of Baha’u’llah and ‘Abdu’l-Baha) and therefore qualifies him as the Guardian that is the president of the IBC/UHJ who has legally inherited the throne of King David.

Abdul Baha made Mason Remey his legally adopted son being fully aware that the First Guardian Shoghi Effendi will not have any issue and the chain of Guardianship should continue through Mason Remy.

Let us see what is meant by Legal Adoption?

Legal Adoption

Legal adoption is taking of a child into one’s family, creating a parent to child relationship, and giving him or her ALL THE RIGHTS AND PRIVILEGES of one’s own child, including the right to inherit as if the child were the adopter’s natural child.

 Adoption Process

A judicial process in conformance to state statutory provisions in which the legal obligations and rights are CREATED between the child and the adoptive parent.

Adoption involves the creation of the parent-child relationship between individuals who are not naturally so related. The adopted child is given the rights, privileges, and duties of a child and heir by the adoptive family.

Consequences of Adoption

Adoption ordinarily terminates the rights and responsibilities of the natural parents to the child. The death of an adoptive parent does not restore the rights of the natural parents.

Adoption creates the same rights and responsibilities between a child and adoptive parents as existed between natural parent and child. An adopted child is entitled to the same rights as a natural child.

Inheritance

Statutes provide that adopted children can inherit from adoptive parents in the same capacity as natural children.

To his son Mason Remey,–and his own letters, many tablets and written epistles in his own hand and signed by him–‘Abdu’l-Baha states:

“I have adopted you as my son [Persian: aghsan]. You have to appreciate this favor very much indeed. One should see that you are living according to the requirements of this sonship. You should be aware of your responsibilities. My prayers will help you. I always pray for you. ”
(‘Abdu’l-Baha to Mason Remey, cf. “A Pilgrimage to the Holy Land: Reminisces of the Master, 1921”, pp. 127-129. New York Public Library Collection)

For being the adopted son by law is what sets everyone back on the straight path of recognizing the true IBC/UHJ of Baha’u’llah (head and body both) and thereby generate and receive the flow of real guidance from on high. The power of the Covenant alone will accomplish this.

In other words as long as one person is deprived of their inheritance in Kingdom–the Baha’i Faith–all people are deprived of their inheritance in the Kingdom. When Mason and his legal sons (aghsans) and successors are recognized as seated upon the throne of King David–and thus the rights are not violated–then all the other violation of the covenant ceases as well and all people inherit the Kingdom in their own portion and according to their own capacity. Such is the nature way of God. The imperialism of the Covenant-breaking sans-guardians shall entirely cease, and the true believers in the Divine Being–God the Creator of the Universe and everything in it–will truly inherit the earth. Though they can never take away our spiritual inheritance–our innate spiritual individual personal capacities–that is an immutable reality and untouchable gift; they thought they could steal away the material affairs of this dusty world for a short while and now their time has come to an end. The majority of people shall all be redeemed, and Justice shall pervade all the world, poverty will be eradicated, and love, brotherhood and fellowship, knowledge, truth, and mercy shall fill all the surface of the earth. Such is the promise and The prophecy of God–every word and dot and title emanating from the Will of God shall be fulfilled.

 

Published by the National Baha’i Council of India dated October 18, 2014

THE RETURN OF THE CHRIST !

The mission of Baha’u’llah was the establishment of Justice in the world. He was the return of Jesus Christ, who had come to establish the Kingdom of God on earth.

 Baha’u’llah was confined to the prison of Acre in Palestine by the Ottoman Empire because of his claim and mission. He passed away in 1892. Before he passed away, however, he passed the leadership of his community on to his eldest son, Abdu’l Baha. Abdu’l Baha travelled to the west to spread his father’s message and was succeeded by his eldest grandson Shoghi Effendi, who established the universal government of the kingdom of God on earth based on the teachings of Abdu’l Baha. This government exists today in the Rocky Mountains of the USA and is known as the Universal House of Justice.

Today, we are very fortunate that God has once again blessed us by fulfilling the prophecy for the return of Christ. Today, God has sent us Christ the son of Mary foretold in the Qur’an and Islamic tradition. He has come to unite East and West and the people of all religions, especially the three central Abrahamic faiths of Judaism, Christianity and Islam. He is called Neal Chase Ben Joseph Aghsan and is the president of the Universal House of Justice. Although he is not a Manifestation of God like Jesus, Muhammad, the Bab and Baha’u’llah, he has been foretold in Holy Scripture by his name, address, date and mission. As the presidency of the Universal House of Justice runs in the lineage of King David, it is the Christ of the Kingdom of God. The mother of Neal Chase is also called Miriam, the Hebrew equivalent of Mary, and therefore he is the ‘Christ the son of Mary’ foretold in Islamic tradition.

Today we are even more fortunate, as we can hear the online presentations of Christ the son of Mary. The Baha’is loyal to the Universal House of Justice offer a course which deals with the proofs for the Baha’i Faith, known as the Baha’i Firesides. The full series of the Baha’i Firesides as presented by Neal Chase, the ‘Christ the son of Mary’ are available to listen online at http://www.bahaifireside.org/.

Dr. Leland Jensen, who is the greatest teacher of the faith named his 12 apostles. He also named the dear Joseph Pepe Remey, appointed by his father Mr. Mason Remey, to be the next Guardian seated upon the throne of King David. Today our guardian Neal Chase, the appointed son (aghsan) of Joseph Pepe Remey, succeeds his father Pepe upon the Davidic throne as the current guardian of the Bahai faith. Neal Chase is the great-grandson of ‘Abdu’l-Baha.

ఆంధ్రప్రదేశ్, భారతదేశ ప్రాంతం లో బహాయి.

నీల్చేజ్యొక్కజీవితచరిత్ర :

నీల్చేజ్  అబ్దుల్ బహా  యొక్కగొప్పమనవడు,యూనివర్సల్హౌస్ఆఫ్ జస్టిస్(UHJ)మూడోఅధ్యక్షుడుమరియుప్రస్తుతబహయి మతం గార్డియన్, కింగ్ డేవిడ్ సింహాసనము పై కూర్చున్నగార్డియన్ (Psalms 89; Will and Testament ‘అబ్దుల్ బహా, పేజీ 15).

నేపద్యం మరియువిద్య :

నీల్చేజ్, ఆదివారం, జనవరి 30, 1966 న  bridge port, Connecticut, హోం ఆఫ్ థి చార్టర్ ఓక్ లో జన్మించారు. చిన్నప్పుడు అతను OAKS ప్రాథమిక పాఠశాలహాజరయ్యారు.తరువాత అతని కుటుంబం ఓక్ పార్కు వద్ద మార్చడం జరిగింది. Bloomfields, మిచిగన్, క్రాన్ బ్రూక్ లో ఉన్నత పాఠషాల చదువు పూర్తిచేసారు.  ఆ తరువాత అతను ప్రచారం లేకుండా విధ్యార్ది నాయకుడుగా యెన్నికైయ్యారు. తరువాత  అతను అధ్యక్షుడు కూడా ఐయ్యారు .ఆతను రెండు  సంవత్సరములు మిచిగాన్ రాష్ట్ర విశ్వవిద్యాలయం లో పాఠషాల  హాజరు ఐయ్యారూ. ఆక్కడ అతనికి మొదటి సారిగ 1985 లో బహాయి మతమునకు పరిచయం కల్గింది.   

Bahai Under the Provision of the Covenant (BUPC) – True Bahais

బహాఉల్లాహ్ యొక్క యూనివర్సల్హౌస్ఆఫ్జస్టిస్ (UHJ)పరంపారమైన కింగ్ డేవిడ్ సిమ్హాసనము తప్పుగ 1957 లొ ముగిసిందని అనుకున్నారు. కాని Psalms 89 లో ప్రబువు కింగ్  డేవిడ్ వారసులు ఈ ప్రపంచాని కి ఎప్పటికి సిమ్హాసనము పై  పరిపాలన చెయుచును  అని వాగ్దానము చెసాడు. BUPC మతానికి చెందినవారు ఈ ప్రవచనము పై నమ్మకము కలిగి ఉన్నది. బహాఉల్లాహ్ జన్మించడం వలన ఈ ప్రవచనము నెరవేర్చుట జర్గింది. ఈ సిమ్హాసనము ఇప్పటి వరకు నీల్ చేజ్ ద్వార సజీవంగ ఉంది. నీల్ చేజ్  UHJ నిజమైన అధ్యక్షుదు. 

బహాయి మతము ప్రభుని యెక్క దివ్య మరియు స్వతంత్ర ప్రకటన బహాఉల్లాహ్ ద్వార వెల్లడైంది. బహాయి మతం ప్రధాన లక్ష్యము మానవ జాతి ఐక్యత మరియు ప్రపంచం లో షాంతి, న్యాయం ఐర్పాటు చేయడం. ఈ లక్ష్యాన్ని ప్రజలు వ్యక్తిగతగా సత్యమును ఆలోచించి దర్యాప్తు చేసినచో ఒక్కటే అవగాహనకు చెర్చడం జరుగుతుంది.  ప్రస్తుతం బహాయి మతం లో అనేఖ షాఖాలు ప్రపంచము లో ఉన్నవి. ఈ మతం లో ఒక విభాఘము ప్రధాన కర్యాలయము Haifa, Israel లో ఉంది.  కాని ప్రపంచం లో ప్రజలు ఆ ఒక్క విభాగమును కింగ్ డేవిడ్ సిమ్హాసనమునకు వారసత్వ విభాగము అని తప్పుగా నమ్ముతున్నరు. ఈ విభాగము బహాఉల్లాహ్ యొక్క UHJ కి చెందినా, మొదటి సంరక్షకుడు Shoghi Effendi మరనం తరువాత 1957 లొ ముగిసింది.    

దీని తరువాత బహాయి మతానికి  చెందిన ఒక విభాగమును Bahai’s under the provision of covenant (BUPC) అని గుర్తింపు కలిగింది.  ఈ విభాగమునకు చెందిన స్వతంత్ర ప్రజలు కింగ్ డేవిడ్ సిమ్హాసనముకు వరసత్వంగ ఒక సంరక్షకుడు ఇప్పటి వరకు కూడా జీవిస్తున్నారని విష్వసిస్తున్నారు. నిజమైన UHJ ప్రస్తుతము ప్రారంభ దషలో America లో ద్వితీయ International bahai council గా పని చేస్తుంది. BUPC మతానికి చెందిన వారు బహాఉల్లాహ్ ను కింగ్ డేవిడ్ యొక్క వారసుడు అని నమ్ముతారు.    

Psalms 89 లో ప్రభువు కింగ్ డేవిడ్ మరియు అతని వారసులు సిమ్హాసనము పై ఎప్పటికి పరిపాలించునని వాగ్ధానము చేసాడు. BUPC ఈ భవిష్య ద్రుష్తి బహాఉల్లాహ్ ద్వార సఫలమైందని  విష్వసిస్తున్నారు. బహాఉల్లాహ్ నిత్య ఒప్పందము ప్రకారము అతని వారసుడు తన తర్వత UHJ కి సంరక్షకుడు మరియు పరిపాలించునని ప్రవచనము చేసారు. ఈ భూమి పై దేవుని యొక్క ఆధ్యాత్మిక ప్రభుత్వము ఉన్నది. మనవజాతి ఎప్పుడైతే ఈ నిజమైన ఆధ్యాత్మిక ప్రభుత్వమును గుర్తిస్తారో, అప్పుడు యుధ్ధాలు ముగిస్తాయి మరియు షాంతి ఏర్పడుతుంది. నేడు ఈ BUPC కౌన్సిల్ యొక్క సంరక్షకుడు బహాఉల్లహ్ యొక్క గొప్ప గొప్ప మనువడు నీల్ చేజ్ బెన్ జోసెఫ్ అఘ్సాన్.                 

CHINVAT: NEWSLETTER

If ye stay not the hand of the oppressor, if ye fail to safeguard the rights of the down-trodden, what right have ye then to vaunt yourselves among men?–Baha’u’llah

Dear friends,

Consider these words of Baha’u’llah as you reflect upon your very own selves as the living Bearers of this message of the Kingdom you embody in the world today:

“There is no distinction whatsoever among the Bearers of My Message.” (GL, p. 78)

May God assist us all in carrying out His Will, and the will of none other but Him, as we understand it!

While it remains for each and everyone one of us to translate the expression of that Will happily according to our own individual understanding into our own immediate lives and in relation collectively to the common weal–consider for a moment the REAL DIFFERENCE the exists between the DIFFERENT types of ACTS WE COMMIT in the Estimation of Almighty God:

“The virtues and attributes pertaining unto God are all evident and manifest, and have been mentioned and described in all the heavenly Books. Among them are trustworthiness, truthfulness, purity of heart WHILE communing with God, forbearance, resignation to whatever the Almighty hath decreed, contentment with the things His Will hath provided, patience, nay thankfulness in the midst of tribulation, and complete reliance, in all circumstances, upon Him. These rank, according to the ESTIMATE OF GOD, among the highest and most laudable of all acts. ALL OTHER ACTS [WE COMMIT] are, and will ever remain, secondary and subordinate unto them….” (GL, p. 290)

Letting the SECONDARY and SUBORDINATE go out from your sight, and turning your back upon them, consider yourselves in the light of only those that are among the HIGHEST and MOST LAUDABLE of acts as stated by Baha’u’llah in the Estimate of God as it is written the people will all be “judged” by what they “have done” (Rev. 20:12; 22:12 RSV). Then turn and rejoice that you have heard this NAME, and EMBODY this Spirit, and BEAR this Message as part and parcel of this HOUSE OF GOD–“living stones” (1 Pet. 2:5 RSV) within His Temple–“flesh and bone” of His Body–“For we are members of his body, of his flesh, and of his bones.” (Eph. 5:30 KJV)–not as the failed leadership who should protect us from wrongs: like poison gas in Syria upon innocents; or closes the government against helping the sick, infirm, and ailing–yet still “vaunts” themselves “among men”–but in the rejoicing purity of humble satisfaction of being present with God in all circumstances and under all conditions in this revelation of the inner light of ABHA that shines within the hearts, minds, and souls of the innumerable myriads and myriads that love Him.

“Happy are those that inhale from thee (“O Most great House of God’) the sweet savors of the Merciful, that acknowledge thine exaltation, that safeguard thy sanctity, that reverence, at all time thy station. We implore the Almighty to grant that the eyes of those who have turned away from thee, and failed to appreciate thy worth, may be opened, that they may truly recognize thee, and Him Who, through the power of truth, hath raised thee up on high. Blind, indeed, are they about thee, and utterly unaware of thee in this day. Thy Lord is verily, the Gracious, the Forgiving.” (GL, p. 113).

Yegar-Sahadutha!

From our satellite offices on the Front Range,
your servant,
Neal Chase.

Bahai’s under the provision of covenant – Divine perspective

The Baha’i Faith is a divine and independent revelation of God revealed through Baha’u’llah. The main mission of the Baha’i Faith is the unity of the human race and to establish peace and justice in the world. This can only be done through individual people investigating the truth with their own mind to arrive at common understanding. There are many Baha’i sects in the world today. One of the sects is those who have their headquarters in Haifa, Israel, and who mistakenly believe that the throne-line of King David, which functions as the hereditary sign to recognize the true Universal House of Justice of Baha’u’llah, came to an end in 1957 after the death of the first guardian Shoghi Effendi. The Baha’is who remained under the Provisions of the Covenant are those free people that understood that there is still a living Davidic King who is the executive branch, president head of the true Universal House of Justice which exists in its initial stage in America as the second International Baha’i Council. The Baha’is under the Provision of the Covenant believe that Baha’u’llah was a descendant of King David. In Psalms 89 God promises King David that his descendants would rule on his throne forever.

The Baha’is under the Provision of the Covenant believe that this prophecy was fulfilled by the coming of Baha’u’llah and his everlasting covenant that his descendants are to rule after him as the presidents of the Universal House of Justice. This is the spiritual government of the Kingdom of God on earth. When all of mankind recognizes this true spiritual government wars will end and peace will be established. The president of this council today is the great grandson of Baha’u’llah, Neal Chase Ben Joseph Aghsan.

In the Covenant of Baha’u’llah entitled the Kitab-i-Ahd, Baha’u’llah, that fulfills prophecy for the second coming of Christ in the potency of the “everlasting  father”, who is the same foretold individual as the return of Krishna, and the great Amit Abha (Amida) Buddha, provided for only TWO individual  successors and then the Universal House of Justice (UHJ). These two successors were fulfilled in Abdu’l-Baha’s prophecy, the Center of the Covenant; and Shoghi Effendi the Center of the Cause. In his Will and Testament (which is the CHARTER of the Kingdom — World Order of Baha’u’llah, page 144) Abdu’l-Baha delineates his father’s UHJ making the Davidic Kingship of the throne-line of king David (entitled aghsan, literally means branch) the permanent and irremovable member for life so that we can recognized the true UHJ of Baha’u’llah from fakes, frauds and imitations. Shoghi Effendi further in his January 9 Cablegram, the constitution for the UHJ, set up this true UHJ of Baha’u’llah on January 9, 1951 with Abdu’l-Baha’s aghsan-son as its first president that Shoghi Effendi himself welcomed to the Council of the IBC/UHJ on March 2, 1951.

Then, tragedy stuck when Shoghi Effendi was treacherously murdered in London of the UK, by his “grieving widow” and she – Ruhiyah Khanum and the “Hands” immediately began to dismantle the UHJ that Shoghi Effendi set up in 1951 with Abdu’l-Baha’s aghsan-son as its president. Then they “sized” the reigns of the faith, turning it into an oppressive organized religion, even though you cannot organize spirituality.

Abdu’l-Baha’s adopted son returned to his homeland of the United States in 1960 and the true UHJ has been established there in the Rocky mountains of the United Sates ever since, at the exact prophesied location indicated by Abdu’l-Baha himself during his 239 day journey to the United States in 1912.

The Baha’is of India have a long and vibrant tradition of remaining firm in the Covenant, having remained loyal to the true UHJ from the time of the presidency of  Abdu’l-Baha’s aghsan-son until today. Now through the recognition of the living great-grandson of ‘Abdul’-Baha, the Baha’is of India have continued to recognize the true UHJ with the Davidic King as the sign to distinguish it from fakes like the headless monster “UHJ” in Haifa, and live happily in the free Baha’i world manifesting our own distinctive individual ethos as active and exhilarating member of the international community of the covenant.

Recently, the Baha’is of India under the provisions of the Covenant were being persecuted and oppressed by those in league with Ruhiyah Khanum and the “Hands”. Then, like a bolt of lightning out of the blue, God intervened and busted their covenant-breaking spy ring masquerading as the “NSA of India” and freed us all from this great oppression spoken of by Baha’u’llah on page 31 of the Book of Certitude. Praise be to God, who is like God? He alone sees into all things, but nothing sees into Him.

 

In the service of the Kingdom of God, all Glory to God in the highest!!

Biography of Neal Chase

Neal Chase is the great grandson of ‘Abdu’l-Baha, third President of the Universal House of Justice of Baha’u’llah and current Guardian of the Baha’i Faith seated upon the throne of King David which is to last for ever (Psalms 89; Will and Testament of ‘Abdu’l-Baha, page 15).

Background and Education

Neal Chase was born on Candlemas Sunday, January 30, 1966 in Bridgeport Connecticut, home of the Charter Oak. As a child he attended Live Oaks elementary School. Later his family moved to Oak Park, Michigan, where they lived in Stratford Court near 8 Mile Road on the limit of the city of Detroit. He received his secondary education at Cranbrook School in Bloomfield Hills, Michigan, was elected to student government without campaigning, and graduated as President of his class. He attended college for two years at Michigan State University, in East Lansing Michigan, located near the home of Malcolm X (El-Hajj Malik El-Shabazz), where he first came into contact with the Baha’i religious faith in 1985.

In 1987, on March 21, he moved to Madison, Wisconsin, where he helped to establish the Mid-Western Baha’i Center of the United States, giving public talks at the University of Wisconsin, on diverse subjects such as the Harmonic Convergence, the Prophecy of Great Pyramid of Giza, the Book of Revelation as well as holding Baha’i Firesides in his home, and continuing his research and educational work.

After moving to Montana in August of 1990, he lived in the city of Deer Lodge, Montana, continuing research on prophecy fulfillment and publishing his book “Ezekiel’s Temple in Montana”. He later re-entered school in 1995 at the University of Montana, receiving his Bachelors Degree in Psychology on 22 December, 2000 AD, with a minor in History, and a specialization in symbolic systems in Mathematics, of which he also received the Mac Johnson Family Scholarship award for Mathematical Analysis in 1997. He currently holds a Master’s Degree, Master of Science in Psychology, and is working on his doctoral program toward completion of his Ph.D. Thesis.

Religion and Spirituality

As a young boy in Connecticut, Neal Chase, began to be aware of religious and spirituality experiences occurring in every day life. In a recent interview he explained that though he was not able to articulate it then due to his extreme youth, it came in general the form of a supernatural, yet invisible, persistent Presence. This Presence had a definite mind, will and purpose, and though its effects were noticed and observed by all those present during these occasions, the other people would come up with excuses to deny its existence, or to explain away it effects as mundane coincidences. He explains, “This Presence or Entity, was attempting to communicate, not just to myself, but apparently to everyone – it had a definite message to communicate to all the world of humanity, and was continually and persistently trying to make itself known. However, these attempts would wax and wane, like the Moon and the Tides, depending upon the amount of love or light in the room. It would appear to withdraw during episodes of negativity, and in its absence calamity, accidents and catastrophes would occur to greater and lesser degrees.

“The people I was surrounded by at that time were scientific, but avowed atheists, of a purely materialistic foundation. Ethnically my background of my family of origin is Jewish on both my father and my mother’s side. Jewish means descended from the tribe of Judah. That is the tribe of King David. But as atheists, secular Jews, I was, therefore brought up with no religious indoctrination or belief system of any type, which was a great blessing for myself on this plane, for it provided me with no preconceived ideas whatsoever.

“At any rate, directly experiencing and observing the effects of this phenomenon we have mentioned, helped to create in myself a life-long dedication and desire to both love to know and to come into constant direct contract with this Presence. Later, as I got older, I found that others had reported such events within their own life-times, or had pursued the evocation and invocation of such experiences – and that many of these people came from my own hereditary background as Hebrews from the family and lineage of Abraham, who himself had these types of natural, yet metaphysical, lifelong experiences. For example, Jesus, a descendant of Abraham through King David through his father Joseph (Rom. 1:3, 4 KJV) had similar experiences as this, until finally, un-submerging from the Jordan River – Jordan means the descender –  he went up onto the Mountain for 40 days and 40 nights, and met with the Devil and Satan.

“Moses likewise went up onto a mountain where it is said he conversed with God while in the presence of bush that burned but which was not consumed. This is actually a species of plant from that area called the gas pant that Moses happened to be standing in front of upon Sinai when he had his experience. These plant secretes an oil from its leaves, which when very hot become gaseous and ignite on fire, thus the leaves give off a gas that burns with a flame of fire from every individual leaf, yet the species of bush is not consumed at all. It is all very scientific. Likewise Buddha under the bow tree in India, Krishna in the war chariot of Arjuna, Adam in the Garden of Qadman, Muhammad in the Cave of Hira, Zoroaster (of the Magi) at the setting sun, the Bab in a dream, and Baha’u’llah in the Siyah-Chal (the dungeon of the Black Pit), Who describes this presence as the appearance of a Beautiful Maiden, as well as all the other believers such as Galileo, Bruno, Newton, John Dee, Einstein, MLK (Dr. Martin Luther King, Jr.), the Hebrew prophets, Nostradamus, Joseph Smith, Wavoka, Black Elk, etc., all relate similar experiences to greater and lesser degrees.”

Born Again Baha’i

After having reached the age of maturity in his teens, Neal Chase, had a born again experience which resulted in his accepting Jesus and the scriptures of the Bible as authentic, though it obviously contained many mysteries that were unexplained. These would later be explained to him through the methodology of his mentor Dr. Leland Jensen, the last remaining Knight of Baha’u’llah. He explains that though he now recognized and accepted Jesus he was unable to join any Christian church or organized religion. Later he found out about Christianity, like Judaism and Islam, and the other world religions including Baha’i had been hijacked and turned into money making schemes by usurpers called “clergy” for their own aggrandizement and empowerment. In fact when all the promised ones and messengers from God appeared they were one and all opposed by this same “clergy class” of every day and age. The Jewish clergy such as Caiaphas was opposed to Jesus, the Christian clergy was against Muhammad, the Islamic clergy against that of the Bab, the followers of the Bab, like the followers of John the Baptist that were opposed to Jesus, were against Baha’u’llah, the “Baha’is” were against ‘Abdu’l-Baha and killed his grandson Shoghi Effendi, the first Guardian, and so the ball of corruption continues to roll down throughout the ages.

At the age of 19 while attending Michigan State University, he first learned of the Baha’i Covenant preserved in the School of Dr. Leland Jensen, the last remaining Knight of Baha’u’llah. After a thorough interview he was matriculated into the college, where he received an education in religion, free of price.

He explains that all throughout his life, experiences and education, where God is the Real Teacher, he has always remained on one steady course. That he never actually converted to any other religion or Truth other than that which he had always held and experienced from the beginning – instead it has been a continual process in deepening into the Reality, never being separated from it. That through these many experiences though he has grown and matured spiritually as an individual, he has always remained the same personality and same individual since birth. He explains that this is not always the case for other people. For example take the famous cases of Paul or Nebuchadnezzar. These people belong to a religion or hold certain views that are different from that which is grounded in the Reality. Therefore when they come into contact with this Light and shines penetrating deeply into the core of their being, they undergo a conversionary experience which changes their personality and identity. Thus Saul became Paul. And Nebuchadnezzar lost his mind and ate grass like a cow, it says in Daniel, for 7 years, until his mind returned to him and was restored to the Kingdom under a different identity and different name re-created as wholly different person.

“Now this is different from the regular path of growth and transformation that is predestined for all in stages of maturation from the cradle to the grave, until in the final transformation the spiritual being is released from the mortal coil, as the caterpillar is released from the cocoon as a butterfly. The work in Greek for butterfly is psyche which literally means Soul. The Egyptians wrapped their dead in windings like a cocoon for the symbology of this reason. Thus the ancients had concept of the immortality of the soul as well, living transformed like the winged butterfly in the spirit world which is our real home of magic, love and light, where the Presence of God is absolute. Jesus called this true home the Kingdom of God. Now Baha’u’llah – The Revelation of the Most Great Name – has brought this Kingdom on earth as it is in heaven. Thus this is heaven on earth. The purpose the Davidic Kingship seated upon the throne of King David is so that we can recognize the true Universal House of Justice of Baha’u’llah from fakes frauds and imitations. This is so we can all live inside the shelter of this Spiritual City while our bodies are gathered together here on earth and our hearts dwell within this Kingdom. Those outside of this Kingdom, like those deprived of food and shelter in this world, suffer, are in darkness, and feel the sorrows of remoteness and are sad. Therefore as the door of this Kingdom are continually open, we call to them and invite them to the Supper of God. However, in that state outside the Kingdom, wars over oil and false religion occur on a daily bases. Rape, murder, injustice, ignorance, poverty, disease and all forms of depravity and illness are inflicted against the people almost on a daily basis. Therefore the people pray to God for relief. And God, being the Source of loving kindness IMMEDIATELY comes to their aid and answers their prayer. He sends them Baha’u’llah, the Prince of Peace and His everlasting Covenant of the Davidic Kingship to Comfort the people and establish this peace on earth from this time forth and for ever more.

“Thus the people pray for peace on earth and God immediately sends them the Prince of Peace, Baha’u’llah with His Covenant of peace. But the people don’t want Baha’u’llah and don’t want His Covenant. So the wars go on and the world remains in this state. This is prophesied to continue until the unimaginable point of unbearability. Then the people will think again and turn unto God. This will only occur after greater and greater levels of escalating catastrophes. Thus World War II was worse than World War I. Vietnam was worse than World War II. This current War which really started with the 9-11 is worse than all the other wars put together, and is getting worse and worse every day. As it is based upon violence it is unwinnable. Only establishing the Covenant of peace will remove these difficulties. This will not be accomplished through war, but through education and understanding. This is the true foundation of this Kingdom. This is why God has sent us the love of ‘Abdu’l-Baha and the wisdom and guidance of Baha’u’llah. So that we could us the document of the Will and Testament of ‘Abdu’l-Baha to frame our own constitution for the Kingdom of God upon the earth. Everything is possible in this Kingdom. Nothing is possible outside of it. This is why it is written, “Behold I make all things new”.

“As long as we form that Council with the Davidic Kingship as a working loyal, loving and equal co-member of the family of man, we remain under the provisions of the covenant. If we reject this living person and deprive or deny him his personal rights, freedoms and inheritance, then we have rejected denied and robbed everyone of their individual rights, freedoms and inheritances as well. His inheritance is not he greatest inheritance it is only the most public the most visible. Thus it is a “sign from God” (W&T, p. 11). A sign that as he is deprived all shall be deprived; As he has received all shall receive. Now for me personally, I have not one worldly desire or aim. My whole life demonstrates this for all who know me. Thus I have achieved my goals and received my inheritance of both this world and the next. Can we say that Jesus was deprived and cast out by God because he hung on the cross? Absolutely not! Can we say that Baha’u’llah was deprived of God’s love, Presence and grace, because he was imprisoned and in exile for 40 years? Heavens no! Thus like ‘Abdu’l-Baha, and all the other servants of this Kingdom, I am firm in secure in my inheritance, and as I have received this to shall all the true believers under the provisions of this everlasting covenant receive and in greater bounty and shares than that which I myself have been so generously given in both this world and the next.”

Exilarch

Neal Chase says that the best way to understand his position in society is that of an Exilarch. The Exilarchs are the exiled monarchs of king David. The word Exilarch literally means EXILed monARCH.

The first Exilarch is King Jehoiachin who was the last King to sit on the throne of King David in Jerusalem and the first King to be seated upon the throne of King David in exile, in Babylon. It states in the Bible that Nebuchadnezzar brought the Davidic King and the throne of King David is exile into Babylon with him. Later that one of Nebuchadnezzar’s successors took Jehoiachin out of prison and set him back upon the throne of David and exalted the throne of King David above the throne of the other kings in captivity. From that time foreword the throne-line of King David has continued in exile down to the present day.

The most famous of all the historical Exilarchs of the past is the Exilarch Bostanai. Baha’u’llah and ‘Abdu’l-Baha are direct male sperm descendants of King David through Solomon and Exilarch Bostanai through his Persian wife Dara of the throne-line. Neal Chase is also a direct-male sperm descendant of the Exilarch Bostanai through his Persian wife Dara, but from the cadet branch of the family of Baha’u’llah and ‘Abdu’l-Baha that moved North into Russia out of the country of Persia which is modern day Iran.

Shiloh Prophecy

The Shiloh Prophecy of Genesis 49:10 sates that the scepter shall depart between the feet and legs of Judah when Shiloh comes (KJV) and when it comes to whom it belongs (RSV). Between the feet and legs of Judah are the reproductive organs. The Shiloh prophecy is therefore the well known prophecy that when the second coming of Christ comes in the Potency of the Everlasting Father seated upon the throne of King David (Is. 9:6-7) He – The Ancient Root – will have physical son – the BRANCH – of which Baha’u’llah had ‘Abdu’l-Baha the Most Great Branch, and then after this Root and Branch, the throne-line shall pass out from between the feet and legs of Judah in fulfillment of this Shiloh Prophecy and thus be continued by adoption – the Grafted Branch (Heb. Tsemach). Thus ‘Abdu’l-Baha writes:

“Consider!  The Divine Gardener cuts off the dry or weak branch from the good tree and grafts to it a branch from another tree. He both separates and unites. This is that which His Holiness Christ says: that from all the world they come and enter the Kingdom, and the children of the Kingdom shall be cast out.” (‘Abdu’l-Baha, Master’s Last Tablet to America, cf. Baha’i World Faith, p. 438)

This is what is meant when it states that the Gentiles will inherit the Kingdom. This is through adoption of the throne line. The prophecy further states (see Paul Romans 11 for more) that a natural branch shall then be grafted back in to inherit, when it comes “to whom it belongs”. This Shiloh Prophecy therefore is fulfilled in the throne-line succession directly following Baha’u’llah’s son ‘Abdu’l-Baha.

In fulfillment of Biblical prophecy ‘Abdu’l-Baha adopted an American from the prophesied family of Masons. This American is Charles Mason Remey Aghsan. His father’s family is that of Rear Admiral Remey of which an American battleship is named, and his mother, of the female line, is from the promised family Mason. Thus his middle name is actually the family name of the female line, and he was known to his friends as Mason Remey.

AGHSAN means BRANCH

As ‘Abdu’l-Baha adopted Mason Remey to be his son, Mason Remey not only inherited the throne of King David after his father ‘Abdu’l-Baha, but also the family sur-name of Baha’u’llah and ‘Abdu’l-Baha entitled “Aghsan”. Aghsan literally means “branches” Ghusn being the singular in Arabic and Persian for one branch. Baha’u’llah referred to all his sons and male descendants as Aghsan – branches. Thus ‘Abdu’l-Baha was called the Most Great Branch. Therefore Mason Remey AGHSAN, is the direct male line successor to ‘Abdu’l-Baha upon the throne of King David. An adopted son has all the rights and privileges of a natural son including the kingship. Mason in turn adopted his son Pepe, to succeed him as the only remaining aghsan in all the world. In 1991, Pepe adopted Neal Chase, a natural branch from the same family as that of Baha’u’llah and ‘Abdu’l-Baha back into the throne-line succession to inherit as his only son both the name of AGHSAN and the legal succession to the throne of King David after him. In the year 2001 AD, on the day of September 21, the Autumnal or Fall Equinox, God fulfilled His promise and brought forth his “servant the BRANCH [Aghsan]” (Zech. 3:8 KJV) and this was the projection of the identity of Neal Chase in this role as the modern day Exilarch seated upon David’s throne into the media, the internet and the court system.

As this kingship is not recognized by the majority of the people who are still unaware of this, the actual implementation of government for the material affairs of all mankind remains impeded; and thus this kingship and the current guardian remains in exile. Also as the mainstream “Baha’is” led by Ruhiyyih Khanum and the “Hands” have violated the Covenant of Baha’u’llah and broken every single provision of the sacred Will and Testament of ‘Abdu’l-Baha which is the Charter of the Kingdom, this kingship remains in exile from the historical Baha’i World Center properties of the Heroic and Formative Age in Haifa Israel as well. Thus it is in exile as an Exilarch.

However, in the place of its exile, the snow-white spot where ‘Abdu’l-Baha designated its Rest in the Rocky Mountains of the United States during his visit in 1912, this fulfills the visions of the Book of Revelation for the New Jerusalem prophecies in the Rocky Mountains. This prophecy has been fully explained in the Book “Ezekiel’s Temple in Montana” by Neal Chase and Thus everything is how it should be!

Prophecies, Predications and Press Releases

Though the author of many books, letters, papers and articles of many subjects, Neal Chase has received the most public notoriety for his press release in which he accurately predicted the many future events now all come to pass, pertaining especially to the siege of the city of New York (the 9-11) and the War on Terror with al-Qaeda, and the invasion of Iraq and the killing of Saddam Hussein. What is unusual about this controversial subject, is the confirmation of many witnesses to this that themselves are of the mainstream or material perspective, as this article from the Missoula Newspaper demonstrates:

“In an editorial in The Missoulian, editor Mark Matthews, who had conducted several personal interviews with Neal Chase in his home in Missoula years earlier writes in ‘A Time to Weep’, written only days after the 9/11 attacks: “How could this have happened [the 9-11 attacks]? Some will say it’s the beginning of the Biblical End Times. For a number of years, members of… Baha’is Under the Provisions of the Covenant have predicted that the World Trade Center Towers would be bombed by terrorists.” (The Missoulian, Editorial, September 20, 2001) A year after the 9/11 attacks The Missoulian newspaper also published a statement from Victor Woods, that Neal Chase had accurately predicted the date of the attacks. (Missoulian article September 16, 2002). The accuracy of this prediction is well known to everyone in Montana that saw or watched Neal Chase on MCAT (Missoula Community Access Television, on his program Baha’i Phone-live that aired from 1992 until 2001” (Michaud, J. Understanding Prophecy Fulfillment)

Thus Mark Matthews a Journal independent of the Baha’i faith documents that for many years Neal Chase, along with Dr. Jensen had predicted the current state of world affairs of the now so-called “War on Terror”, which Neal Chase described as a “World Civil War” as well as the triggering event, the destruction of the Trade Towers. Still yet come is the expectation of the nuclear attack on the UN Building, and the escalating entanglement with Israel and Iran. Neal Chase accurately predicted over a half a dozen events in what he published as a prophetic time-line, as well as giving the exact dates from the scriptures for the execution of Saddam Hussein, stating that the final attack on the UN Building is to occur after the assassination of Saddam which was fulfilled on Eid al-Adha, several years ago.

Court Cases: Montana and Colorado

After September 21, 2001, Neal Chase has been continually attacked by the Covenant-breaking Baha’is in variety of court cases and venues. Of the collateral damage in these cases is the loss of his two children and the dissolution of his first marriage.

The Covenant-breakers first tried to hijack the second IBC/UHJ that Dr. Leland Jensen had established on January 9, 1991, exactly 40 years after Shoghi Effendi had established the first one in January 9, 1951. Exactly as the Hands and the liaison officer of the first Council Ruhiyyih Khanum had one and all rejected Mason Remey AGHSAN and attempted to hijack away the first IBC/UHJ and set up a headless Monster “UHJ” in its place, remarkably enough, the newly appointed members of the second IBC/UHJ including the second Liaison Officer, also attempting to dissolve the second IBC/UHJ. Neal Chase along with the other loyal members of the Council, active and firm in the Covenant were able to prevent this, and the council remains established since 1991.

Having found themselves removed from the Council by their own nefarious activities, outside the provisions of the sacred Will and Testament of ‘Abdu’l-Baha, and unsuccessful in their attempt to imitate Ruhiyyih Khanum and the “hands” – their coalition coup fell apart each going their own separate ways and making different claims. This resulted in the formation of more than one minority factions, none of which in and of itself amounted to either a quorum or majority of the Council.

One notorious faction led by the former Treasurer of the Council, allied itself with another faction led by the former wife of Neal Chase, who had taken away his two children via the American family court system, using religion and his role as the Guardian as pretext, all the while telling the children that their father had been expelled from the Baha’i Faith as Covenant-breaker (that is by her group allied with the group of the Treasurer) and therefore they should shun him and have no contact with him on these religious grounds whatsoever. This joint scheme was first run through the Courts system of the local Colorado Baha’i Council and then up through to the second IBC/UHJ. When it failed there, that is it divided the IBC/UHJ members, these two factions then took the case to the State Courts of both Montana and Colorado: to Montana to destroy the IBC/UHJ and in Colorado, to separate the children from their father.

However in the interim, these two factions separated themselves from the rest of the community, declared Neal Chase and those with him to be Covenant-breakers, and began to indoctrinate and alienate his own children into this way of thinking as well. It was Mason Remey all over again. Families were destroyed, homes wrecked, by these usurpers who – with no authority from the Will and Testament and text of the Covenant – aggrandized to themselves the switcheroo to declare those who remained firm in the Covenant as violators.

This choice of tactic by his former wife, though reported to the Colorado court as definite “parental alienation” by the Court appointed special advocate was upheld and enforced against him and two minor children by the Colorado Family courts. Not knowing what else he could do, not wishing to further disrupt the lives of his children who received threats and alienation tactics by the other parties after his visits with him, and after a very long and protracted attempt to be able to preserve visitation and relationships with his children, and after going into debt into the amount of tens of thousands of dollars, when asked about this, he said, “These types of things happen to many people – therefore why should I be spared from these things, when my mission to is to help the people. Jesus was not the only person crucified thousands of years of ago, this was a common occurrence that happened to many people. Another famous example is Spartacus. Examples such as these lead to the fall of the Roman Empire. America must transform or fall as well. The choice rests its leadership in government, in education, in the media, etc. The Baha’i faith brings justice for all, not justice for one. Therefore Baha’u’llah suffered 40 years of injustice, ‘Abdu’l-Baha 40 years, Dr. Jensen suffered this type of injustice as well, and so shall I. This is because this faith, the true Baha’i Faith, establishes something the world has never seen before, Justice. Therefore those that promotes this learn a lesson in justice through these type of glaring injustices. Many of the people have lost their families and loved ones in these types of violations of the Covenant. Having survived these things many of these people – have seen through the lies, slander and calumny of the enemy and have seen and felt the real love and light and kindness and perseverance of those true ones under the provisions of the Covenant and have now come back from the many other groups (who masqueraded as “Baha’i”) and have found refuge, haven and reunion with their families and loved here under the provisions of the Covenant in the true Kingdom, in association and communion with the living Davidic King, an aghsan, the great grandson of ‘Abdu’l-Baha, in exile. It is the love of ‘Abdu’l-Baha and his scared Will and Testament that has drawn them all back, and re-grown the beautiful leaves, flowers and fruit on this blessed tree of the international community of the Covenant.

“This is what ‘Abdu’l-Baha himself has said in his Last Tablet to America, “Behold from all over the world they come and enter the Kingdom, and the children of the Kingdom are cast out!”  The real thing is to live the life, this means not hating anybody or anyone form any reason. Jesus said we must love on another. Thus you must love you neighbor, but you don’t have to love the bad things he does to you. I have fullest confidence of God’s wisdom in all things. In the end al the people will come back under the Covenant. They will do this in this life or the next. What choice have they? There is no where else to go, but into the Light. Surely they can hide from this from a few short years here, but in the end, as we live on his earth, and breath his air, and eat his food, there is no where else to go, no other place, haven or refuge. The problem for the people, is the type of adjustments they may need to make based upon what they have done. Therefore ours is not top judge or condemn, but to leave them over to God for He is the prayer hearing prayer answering Lord! For example is the prayer or sacred verse “There but for the grace of God go I!” Therefore in cases such as these we must be every cautious to not only remain firm in the Covenant according to the letter, but to the spirit as well. When my other children are mature and are grown into their own, I will see them again, soon enough. This is predestined, if they share these same qualities and attributes we have spoken of here today.”

The attempted to destroy the IBC/UHJ in the Montana Courts bore no fruit for the violators either. In the end, they disbanded and went their own separate ways. All that remains, is the evidence, proofs, bona fides and legal credentials within the court system, for lawyers to see how the succession of the throne-line of King David continues legally from Baha’u’llah, to ‘Abdu’l-Baha, to Mason, Pepe and then to Neal Chase.

Court Cases: United Nations and United States Federal

Begun a little while after, but continued con-currently with the Colorado and Montana cases, began the assault against the UHJ by the original group or ex-IBC members and their successors the ones that attacked Mason Remey AGHSAN back in 1957-1960. Thus while the ex-menders of the second IBC set up by Dr. Jensen were attacking the Guardian, the ex-members of the first IBC set up by Shoghi Effendi attacked him as well. They first attacked him in the United Nations through World Intellectual and Property Organization, whose international courts are based in Geneva Switzerland. Having no formal background in law whatsoever, he single handedly wrote the legal response to their caviling and claims citing the Will and testament of ‘Abdu’l-Baha and showing that they were the ones outside the legal provisions of the CHARTER (the sacred Will and Testament of ‘Abdu’l-Baha, see Shoghi Effendi, World Order of Baha’u’llah, page 144 for more) and therefore could not be the actual Universal House of Justice that Baha’u’llah revealed, ‘Abdu’l-Baha delineated and Shoghi Effendi constituted on January 9, 1951 that continues on to this day. They lost the case. Thus Goliath fell to one small stone flung by a descendant of King David. The Guardian therefore won the right for all the Baha’is of the world to teach the faith under the provisions of the Covenant internationally at the United Nations venue. Is it any wonder that the teaching effort has exploded on the scene internationally since that time? Now the majority of people are becoming educated to the meaning and provisions of very single verse of the sacred Will and Testament of ‘Abdu’l-Baha.

Not satisfied with this sudden and devastating defeat, the Covenant-breakers then dragged the dead carcass of their defeat into United States Federal Court in the city of Chicago – forcing the Guardian to come down off the mountain with the other members of the UHJ to be deposed as well as to testify in open court. They lost again.

This episode has been chronicled by the station chief of the United States Mid-West Baha’i Center who attended the proceedings as witness to these historic events. The Covenant-breakers appealed the decision. So this Cause progresses through opposition as it is written: “What man pans for evil God plans for Good so that many people shall be saved”.

Select Works

Television and Radio. Every Friday night from 1992-2001, Neal Chase, hosted a weekly live call-in talk show on MCAT (Missoula Cable Access Television) called Bahá’í Phone-in Live. The format allowed callers to discuss issues ranging from religion, world events, politics, and special interests. Neal Chase was also invited to be a guest on the Art Bell radio show Coast to Coast AM on March 25, 1993, soon after the first World Trade Center Bombing which he accurately predicted. Neal Chase also appeared on Michael Moore’s TV Nation Episode  Five where Dr. Leland Jensen was featured.

Neal Chase has also appeared in many other publications, reviews and literature, some of which focused upon the scientific study of the Baha’i Faith.

“One of the most significant events in the history of the [Baha’i Faith ] BUPC was the recruitment of Neal Chase, a spiritual seeker from Wisconsin who proved to be brilliant at synthesizing Jensen’s teachings [establishing Baha’u’llah] with other prophetic beliefs… By 1990, Jensen, then seventy-six, had turned much of the responsibility for interpreting the scriptures over to Chase.” (Stone, J. R. Expecting Armageddon, p. 271, 272).

Personal Life

Neal Chase is re-married and currently lives in the United States of America in the Rocky mountains with his wife and their two children.

Publications. Aside from the large body of his published and unpublished letters, writings, press releases and research materials, some of his most notable publications include:

Ezekiel’s Temple in Montana.

Lazarus the Sick World.

Higher Dimensional Geometry in Mathematical Modeling.

Religion and Spirituality in the Psychology of Personality.

Universal Cycles of Time: 2012 and the Celestial Magi.